1. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

 1. A Szerződés a regisztráció oldalán elérhetővé tett űrlap kötelező mezőinek kitöltésével, illetve a Szabályzat elfogadásával az ott elérhetővé tett "[Regisztráció]" feliratú gomb kiválasztásával kerül megkötésre.
 2. Az így megkötött Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja.

 

2. A REGISZTRÁCIÓ ÉS SZEMÉLYHITELESÍTÉS

2.1. A regisztráció során megadott adatok

 1. A regisztráció során megadott, kötelezően kitöltendő adatok a Felhasználó valódi személyazonosításra önmagukban általában nem alkalmasak, a tényleges személyazonosításra alkalmasság a megadott adatok tartalmától függ.
 2. A Felhasználó szavatolja, hogy a regisztráció során magáról megadott adat – mind a kötelezően megadandó adat, mind a saját döntése alapján megadott adat – a valóságnak megfelel.

2.2. Eljárás a regisztráció során megadott adatokkal való visszaélés esetén

 1. Ha a Szolgáltató saját hatáskörben vagy más jelzése alapján észleli, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem a valódi Felhasználót azonosítják, illetve a megadott adatok nem valódiak, az azonosító adatok valódiságának egyedi utólagos ellenőrzéséig jogosult a Felhasználó hozzáférését ideiglenesen felfüggeszteni, valamint elektronikus levélben a Felhasználótól a megadott adatok valódiságának ellenőrzését szolgáló adatkérést küldeni.
 2. Felhasználó köteles az elektronikus levél elküldésétől számított 48 órán belül a Szolgáltatóval elektronikus levélben vagy telefonon felvenni a kapcsolatot az adatok valódiságának igazolása végett, és az igazolásokat a kapcsolatfelvételtől számított további 72 órán belül a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
 3. Nem terjed ki a Szolgáltató ellenőrzési joga a Különleges Adatot Tartalmazó Mezőkben foglalt adatokra, de ez esetben is jogosult a 8. pontban foglaltak szerinti intézkedést tenni.
 4. A Felhasználó a rendelkezésére bocsátott Jelszót köteles titokban tartani, azt harmadik személy részére nem adhatja át.
 5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatással összefüggésben szükséges azonosítás során kizárólag a Jelszó igazolja őt elektronikusan, így ha harmadik fél a Jelszó birtokába jut, a Szolgáltató a Jelszó kompromittálódásának jelzéséig (lásd a 2.4. pontot) nem tud különbséget tenni a Felhasználó és a Jelszót felhasználva a Szolgáltatást igénybevevő más személyek között, és a harmadik személy eljárását a jelen Szerződés szempontjából a Felhasználó eljárásaként ítéli meg, az ebből eredő következményekért a Felhasználó tartozik felelősséggel.
 6. A Szolgáltató a Jelszóhoz nem férhet hozzá, az kizárólag rejtjelezett formában kerül tárolásra a Szolgáltatást biztosító rendszerben, és a megadott jelszó Jelszóval való összehasonlítására is ilyen formában kerül sor.
 7. Ha a Felhasználó elfelejti a Jelszót, köteles erről a Szolgáltatót értesítenni.

2.3. A Jelszó használata

 1. A Felhasználó a rendelkezésére bocsátott Jelszót köteles titokban tartani, azt harmadik személy részére nem adhatja át.
 2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatással összefüggésben szükséges azonosítás során kizárólag a Jelszó igazolja őt elektronikusan, így ha harmadik fél a Jelszó birtokába jut, a Szolgáltató a Jelszó kompromittálódásának jelzéséig (lásd a 2.4. pontot) nem tud különbséget tenni a Felhasználó és a Jelszót felhasználva a Szolgáltatást igénybevevő más személyek között, és a harmadik személy eljárását a jelen Szerződés szempontjából a Felhasználó eljárásaként ítéli meg, az ebből eredő következményekért a Felhasználó tartozik felelősséggel.
 3. A Szolgáltató a Jelszóhoz nem férhet hozzá, az kizárólag rejtjelezett formában kerül tárolásra a Szolgáltatást biztosító rendszerben, és a megadott jelszó Jelszóval való összehasonlítására is ilyen formában kerül sor.

2.4. Eljárás a Jelszó elfelejtése vagy jogosulatlan személy birtokába jutása esetén

 1. Ha a Felhasználó elfelejti a Jelszót, köteles erről a Szolgáltatót értesítenni.
   
 2. Szolgáltató a Felhasználó által korábban megjelölt elérhetőségi címre új Jelszót küld. A Szolgáltató új Jelszót más elérhetőségi címre nem küld. Az új Jelszót az első bejelentkezés alkalmával meg kell változtatni.